MŠ Fotogalerie

Bezpečný pes – 24. 5. 2017

Ve středu 24. května jsme měli návštěvu z Kynologického servisu.

Během programu Bezpečný pes jsme se dozvěděli, jak se máme správně chovat, když se setkáme s cizím psem

– s páníčkem nebo bez něho, na vodítku nebo volně pobíhajícím…

Naučili jsme se, jak správně se schoulit do klubíčka, abychom se účinně bránili útoku zlého psa.

Děti měly za úkol po příchodu domů naučit tuto dovednost i ostatní členy rodiny. Tak schválně, kdo všechno to už umíte? 😉

Plavecký kurz

Děti hravou, zábavnou a soutěživou formou získávají:

  • kladný vztah k vodě a pobytu a pohybu ve vodním prostředí
  • zásady bezpečnosti při pobytu v areálu bazénu
  • základní plavecké dovednosti (výdech do vody, potopit hlavu, skok do vody, splývání….)

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 jsme u zápisu přivítali 10 budoucích žáků a žákyň. 🙂

Ve II. třídě MŠ v prvním patře, kterou naši předškoláci navštěvují, byla připravena herna, kde mohli rodiče s dětmi čekat před samotným zápisem. Ten probíhal v I. třídě základní školy, kde se každému z předškoláků individualně věnovaly naše paní učitelky. Na několika stanovištích mohli budoucí žáčci dokázat, co všechno již umí. Nešlo o žádnou zkoušku, nebylo žádné bodování nebo známkování. Jen si mohly všechny děti na chvíli vyzkoušet, jaké to bude od září při sezení v lavici a popovídaly si s vyučujícími, které je budou následujícími roky školní docházky provázet. Po projití všech stanovišť čekala na každého odměna v podobě motýlka vyrobeného žáky ZŠ, ale také taštička s malou skládačkou lega, sáček želatinových vitamínků, barevná tužka a notýsek a samozřejmě pamětní list na zápis – s úplně první „školní jedničkou“. 😉

I když si děti povídaly, kreslily, házely míčem a skládaly, paní učitelky nezahálely. Během doby strávené s každým budoucím žáčkem si dělaly pečlivě poznámky o zvládnutých činnostech. Po zápise následovala porada všech přítomných vyučujících a zpracování všech materiálů. Na základě průběžné diagnostiky předškoláků během docházky do MŠ, výstupů ze zápisu do 1. ročníku a doporučení z pedagogicko-psychologické poradny u dětí s odkladem školní docházky, zpracovává v současné době paní učitelka Jana Kučerová pro všechny děti od nového školního roku podklady pro individuální práci s každým z nich. Pro pět dětí, které budou zůstávat ještě rok v MŠ, protože jim byl povolen odklad školní docházky, i pět nových žáků přijatých do 1. ročníku.

Vážíme si našeho propojení mateřské a základní školy a chceme ho co nejvíce využít pro naše/Vaše děti. Věříme, že se nám podaří společnými silami připravit děti na bezproblémový začátek školní docházky.

 

Noc s Andersenem 31. 3. 2017

V pátek 31. 3. jsme se zapojili do celorepublikové akce Noc s Andersenem a přespali jsme ve škole. Že zklidnit a uspat tolik rarášků najednou, je nelehký úkol, jsme věděli již z dřívějších zkušeností ze školy v přírodě. I přiložené fotografie dokládají to, že bylo těžké zachytit někoho v klidu. Berme tu hromadu šmouhanců jako důkaz toho, že se nikdo nenudil – ani děti, ani paní učitelky. 🙂

A jak to vlastně všechno probíhalo?

Kolem 18. hodiny jsme se všichni setkali ve škole. Žáci základní školy, někteří předškoláci (ti se zúčastnili jen podvečerního programu, ale přespávali doma), paní učitelky, jedna maminka a dokonce i tři bývalé žákyně, které projevily zájem s námi ve škole přespat.

Po tom, co si všichni našli správné místo pro svůj pelíšek, jsme se sesedli kolem interaktivní tabule ve II. třídě a paní učitelka Hanka nám u prezentace povyprávěla o osobnosti Hanse Christiana Andersena.

Následovala večeře, kterou nám připravily paní kuchařka s paní školnicí, na přidání bylo toastů a zeleninky kolik si kdo přál a pro dobré jedlíky (světe div se, tentokrát to byli všichni!) byly i zákusky – o ty se postarali ochotní rodiče zúčastněných dětí.

Právě včas dorazil náš host – v jedné osobě jsme skloubili človíčka, který má blízko k dětem (paní učitelka v MŠ a zároveň maminka dvou dětí), někoho, kdo má blízko ke knihovně a knihám (dcera knihovnice), někoho, koho děti nemají úplně okoukaného, aby bylo zajímavé poslouchat čtenou pohádku z „cizích“ úst, ale zároveň šlo o osůbku, kterou některé děti znají z jiných mimoškolních aktivit – cvičení či plavání pro děti. Přijela k nám Andrea Matoušková, která ochotně přijala naše pozvání a pomohla nám zpestřit večer strávený s dětmi ve škole přečtením dvou pohádek.

První si pohádku poslechly hned po jídle s plnými bříšky mladší děti. Starší školáci zatím řešili rébusy a snažili se přijít na tajenku skrývající nějaký úkol.

Když došlo na čtení pohádky starším dětem, ty mladší se pustily do řešení rébusů také.

Bylo téměř půl deváté, když jsme se dopátrali řešení tajenky a zjistili jsme, že musíme na zahradu hledat poklad. Kdo chtěl, mohl se při čekání posilnit ještě v jídelně a potom všichni – jak kdo chtěl buď jednotlivě či ve dvojici nebo trojici – absolvoval cestu po zahradě, osvětlenou malými „duchy“. Na konci stezky se musel každý podepsat a za odměnu si odnesl bonbon a pamětní list na Noc s Andersenem 2017.

Po návratu již následovala večerní hygiena a hurá do pelíšků. Ještě dlouho si někteří měli o čem povídat, chichotání a dělání lumpáren nebralo konce… Ale nakonec – jak už to tak bývá a prostě musí být – všichni usnuli. 🙂

Velice všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli, děkuji!

Zvláštní poděkování patří paní učitelce Haně Zdeňkové, která školu do projektu přihlásila a celý program připravila!!!

Byla to akce určitě náročná pro všechny – zúčastněné děti i paní učitelky, naše paní kuchařky, které nám ochotně pomohly ve svém volném čase, pro rodiče, kteří si udělali čas nám i napéct pohoštění a poté museli zvládnout celou sobotu s dětmi, které nebyly nejspíš ideálně odpočaté… Koho nic z toho neodradilo, těšíme se s vámi na příště!!!

M. Tringelová a kolektiv školy

 

Ponožkový den – 21. 3. 2017

21. březen je Světovým dnem DOWNOVA SYNDROMU

Downův syndrom je celoživotní zdravotní postižení způsobené ztrojením 21. chromozomu.

Protože chromozomy svým tvarem připomínají ponožky, organizace Down Syndrom International
je zvolila za symbol k akci k tomuto dni.
 A NAŠE ŠKOLA SE V RÁMCI CELOROČNÍHO PROJEKTU „Učíme se pomáhat“ PŘIPOJILA!!!!!

Podpořili jsme světový den Downova syndromu tím, že na každou nožku jsme dali jinou ponožku…. 🙂

Dětský maškarní bál 2017

V neděli 12. března 2017 jsme si odpoledne vyhradili na maškarní bál na sále místní hasičské zbrojnice.

V námořním duchu jsme propluli třemi hodinami zábavy.

Účast byla hojná, sešla se spousta krásných masek. Soutěžili jsme a tančili jsme… Mezitím jsme jedli toasty a pili čajík či kávu…

Komu se nechtělo domů, dočkal se ještě na konci klasické židlované. 😉

Moc děkujeme všem za pomoc při přípravě tohoto odpoledne:

ceny do soutěží pomáhala sponzorovat obec Lužany

jablka dodala Lužanská zemědělská a.s.

o barevná světla se nám postaral pan Špitálský

celým odpolednem nás prováděl  Martin Mitlöhner se svou zodpovědnou funkcí DJ

a vše zdokumentovala Martina Vorlíčková. Fotografie naleznete zde: http://enamur.rajce.idnes.cz/Karneval_v_Luzanech_2017/

V neposlední řadě moc děkuji všem kolegyním, se kterými je mi potěšením plout na jedné lodi! 😉

M. Tringelová

Vanda a Standa

Ve čtvrtek 9. 3. 2017 k nám do školy zavítali Vanda a Standa.

S pomocí veselých písniček nám připomněli, jak je důležité mít si ruce, ale i zeleninu nebo ovoce, které se chystáme jíst. Z některých dětí si díky čepičkám vykouzlili jahody, sýr, vajíčka apod. a připravili jsme společně zdravý obložený talíř pro návštěvu…

O tom, že se nám jejich hudební představení líbilo, svědčí roztancované dětičky od těch nejmenších po ty největší.

Nakonec dokonce všichni dostali dárečky v podobě omalovánek a pexesa.

Moc děkujeme a těšíme se na další setkání!!!