MŠ Aktuality

Výlet do Jičína – města pohádky

Ve čtvrtek 14. září se vydáme se žáky ZŠ a staršími dětmi MŠ – třídou motýlků do Jičína – města pohádky

Stavíme se podívat na pohádky v K-klubu, projdeme městem, navštívíme připravené dílničky…

Doprava a vstupy budou strženy ze zálohy.

Mladší děti MŠ – třída broučků zůstávají ve školce.

Přeci jen si teprve na školkový režim zvykají a určitě si dopoledne lépe užijí na školní zahradě.

Promítání kina – Šmoulové

Žáci základní školy a třída starších dětí  MŠ  půjdou ve středu 6. 9. 2017

v rámci dopoledního vyučování do místního kina

na promítání filmu Šmoulové – Ztracená vesnice.

Vstupné 40,- Kč bude strženo ze zálohy.

Změny v předškolním vzdělávání – povinný rok předškolního vzdělávání

Změny v předškolním vzdělávání – povinný rok předškolního vzdělávání

Povinnost předškolního vzdělávání

 • S účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do konce srpna 5 let, k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.
 • Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu („spádová mateřská škola“). Pokud je dítě přijato do jiné, než spádové školy, je tato skutečnost oznámena řediteli spádové školy.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech.
 • Zákonný zástupce je povinen omlouvat (i telefonicky) dítě z povinného předškolního vzdělávání ze zdravotních i jiných důvodů nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Ředitelka mateřské školy je v závažných případech oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti (potvrzení lékaře).
 • Rozsah povinného předškolního vzdělávání se v mateřské škole Lužany stanovuje v rozsahu nejméně 4 hodiny denně, tj. od 8:00 do 12:00.
 • Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním v přípravné třídě základní školy nebo třídě školy speciální nebo vzděláváním v zahraniční škole na území ČR.

Individuální vzdělávání dítěte

 • Individuální vzdělávání dítěte je další formou plnění povinnosti předškolního vzdělávání. Pravidla individuálního vzdělávání dítěte jsou upravena v §34b školského zákona, který je ve školském zákoně obsažen s účinností od 1. 1. 2017.
 • Individuální vzdělávání dítěte se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • I dítě, které se bude vzdělávat individuálně, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát dítětem mateřské školy. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli.
 • Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.
 • Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech.
 • Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné mateřské škole. 

 

 

 

 

Poprvé ve školce

 

Jak dítě motivovat před vstupem do MŠ

Povídejte si s dítětem, jaké to v mateřské škole bude, co příjemného bude prožívat společně s dětmi a paní učitelkou, kolik nových kamarádů si najde, co vše se naučí apod. Je potřebné poskytnout dítěti dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo neznámého. O školce doma mluvte hezky. „Nestrašte“ své dítě mateřskou školou! Rozhodně by nemělo zaznívat „No počkej, ve školce, tam budeš muset… jak to nebudeš umět, děti se Ti ve školce budou smát…“ Dítě by vnímalo mateřskou školu negativně, vytvářelo si zbytečnou bariéru. Naopak usnadníte Vašemu dítěti adaptační období, když budete společně radostně očekávat nástup dítěte do školky. Těšte se s ním, nechte si vyprávět, co vše se mu líbí a co vše z toho bude také ve školce. Ujistěte dítě, že do školky bude chodit, aby mělo nové kamarády, s nimi si hrálo spoustu zajímavých her, aby si pohrálo s jinými hračkami než má doma… Ujistěte dítě, že ve školce není „odloženo“, ale že víte, že mu ve školce bude dobře a bude tam rádo.

Jak dítěti pomoci a vstup do školky mu ulehčit

 • Zpočátku volte kratší pobyt dítěte ve školce.
 • Přibalte mu mazlíčka na spaní (oblíbený plyšáček,).
 • Rozlučte se krátce. Dlouhé loučení a litování představuje větší problém pro matku než pro dítě samotné. To velmi rychle zapomene a zapojí se do činností ve třídě a mezi ostatní děti. Proto svého potomka zbytečně nestresujte.
 • Buďte trpěliví. Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.
 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce nezapomeňte pochválit 🙂

Co zajímá paní učitelku

 • jídlo, které vašemu dítěti skutečně nedělá dobře (alergie a netolerance potravin);
 • oblíbená hra a hračka, neoblíbené činnosti;
 • věci, které působí stres a strach, vedou k pláči (hlasité zvuky, spěch, tma…);
 • zvláštní slova, která dítě používá (pokud běžná komunikace ještě dělá problém);
 • kde a s čím je třeba dítěti pomoci (jídlo, oblékání)

Co by mělo dítě před nástupem do MŠ umět

Dítěti ulehčíte zvykání na MŠ, pokud ho povedete k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelka Vašemu dítěti ochotně pomůže, ale Vaše dítě bude klidnější a sebejistější, pokud bude stejně šikovné jako ostatní kamarádi a bude umět:

 • obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka);
 • poznat si své oblečení (i tak vše dítěti podepište jako prevenci záměny a ztráty);
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (zpočátku nedávejte dítěti příliš složité oblečení, se kterým si nemůže samo poradit). Umožněte dítěti zažívat pocit úspěchu – JÁ UŽ TO TAKÉ UMÍM SÁM !;
 • samo se najíst lžící, pít ze skleničky;
 • používat kapesník, vysmrkat se;
 • používat toaletu (naučte dítě říci si, když potřebuje na WC);
 • umývat si ruce mýdlem, utírat do ručníku, ovládat kohoutek;

Oblečení a věci do školky připravujte s dítětem společně – dítě si bude snadněji pamatovat a vše své poznávat. Ukazujte mu, kam jeho věci v šatně nebo ve třídě ukládáte. Pokud to zvládne, nechte jej, aby si vše uložilo samo.

 

Seznam potřebných věcí do MŠ

 

Co ve školce potřebuji:

 • oblečení do třídy;
 • bačkorky s pevnou patou (pantofle typu CROCS jsou z bezpečnostních důvodů nevhodné);
 • cvičky do tělocvičny;
 • pyžamo nebo noční košilku;
 • náhradní spodní prádlo, ponožky;
 • náhradní oblečení do třídy;
 • plastový hrneček

Na pobyt venku:

 • Jaro – sportovní oblečení (nejlépe teplákové či nepromokavé soupravy, pláštěnku, ponožky, pokrývku hlavy)
 • Léto – letní sportovní oblečení (triko, kraťasy, pokrývku hlavy, ochranný opalovací krém)
 • Podzim – sportovní oblečení (svetr nebo mikinu, punčocháče, pokrývku hlavy)
 • Zima – sportovní oblečení – nejlépe kombinézu, rukavice (nepromokavé, případně dvoje), pokrývku hlavy, šálu, punčocháče

MAMINKY NEZAPOMEŇTE:

Oblečení a obuv podepište, nebude docházet k záměnám mezi dětmi.

Zároveň je třeba si uvědomit, že Vaše děti vedeme k samostatnosti a velmi často pracujeme s materiálem, který může oblečení ušpinit. Dávejte proto dětem takové oblečení, které nebudou mít strach umazat a zároveň jim nebude dělat potíže se samostatně oblékat a svlékat. Pro přehlednost a lepší orientaci dětí i pedagogů ukládejte oblečení pro pobyt ve třídě a venku – na poličku v šatně, náhradní oblečení (pro případ nehody) vložte do závěsného pytlíku.

HRAČKY A MAZLÍČCI

Ve školce máme dostatek hraček, a proto není nutné nosit hračky z domu. Výjimkou může být plyšová hračka, polštářek či jiná věc, na kterou je dítě citově vázané při usínání či vzpomínce na rodiče. Tyto hračky či mazlíčky umístíme při příchodu dítěte do MŠ na vhodné místo, kde budou vyčkávat zájmu malého majitele nebo sledovat jeho hru během dne 🙂

 

Vstup do budovy – pořízení čipu

Vážení rodiče nově přijatých dětí do MŠ a prvňáčků ZŠ,

vstup do budovy školy je zajištěn zabezpečovacím zařízením a dveře je možné otevřít zvenku pouze pomocí čipu. Proto Vás prosíme, abyste si v prvních dnech školního roku pořídili u nás ve škole čip, který budete moci pro vstup do budovy používat. Získáte ho ve školní jídelně u paní školnice Miluše Svaté proti záloze 100,- Kč. Po ukončení docházky Vašeho dítěte do naší školy Vám bude stokoruna za odevzdaný čip vrácena. Je možné pořídit i více čipů – např. jeden má žák, který ráno přichází do budovy sám, druhý má rodič, který si žáka odpoledne ve škole vyzvedává.

Pokud čip nemáte nebo zapomenete, je samozřejmě možné využít zvonek u vchodových dveří, přijdeme Vám otevřít.

Přesto velice prosíme o používání čipů. Čas, který by naše zaměstnankyně věnovaly otevírání dveří, mohou lépe využít pro svoji práci – kolem Vašich/našich dětí. 😉

Děkuji,

M. Tringelová

 

Nový nápis na škole

Skoro pět let má naše školička novou fasádu a celou dobu řešíme, jaká cedule s nápisem označující školní budovu by jí slušela.

Po pečlivém výběru dodavatele a materiálu jsme se rozhodli pro variantu velkého nápisu. Snad se bude líbit, protože doufáme, že nám tu „pár let“ vydrží. 🙂

IMG_20170721_102516

Poslední týden školního roku

V pondělí 26. 6. nás v dopoledních hodinách čeká ve škole promítání Sférického kina. Cena 55,- Kč bude odečtena ze zálohy.

V úterý 27. 6. půjdeme na pěší výlet do zámeckého parku v Kamenici. S sebou sportovní oblečení, vhodnou obuv, pokrývku hlavy, opalovací krém, batůžek s pitím. Odchod ze školy v 7:30, návrat do školy na oběd.

Soutěž NEJ školka

Naši mateřskou školu jsme přihlásili do soutěže NEJ školka.

Pokud byste nás chtěli podpořit, můžete hlasovat zde