MŠ Aktuality

Sběr PAPÍRU a DROBNÉHO ELEKTRA

Od pondělí 31. 10. do pátku 4. 11. 2016

proběhne v naší škole SBĚR PAPÍRU

(noviny, časopisy, karton, ústřižky papíru zabalené v krabicích)

a SBĚR DROBNÉHO ELEKTRA

(elektrické hračky, mobilní telefony, rádia, fény, svítilny, žehličky, varné konvice, reproduktory, ovladače apod.)

Ve stejném týdnu je možné na obecním úřadě odevzdávat oblečení, hračky apod. na sbírku pro DIAKONII BROUMOV.

Preventivní screeningové vyšetření zraku

Společnost PRIMA VIZUS nabízí preventivní vyšetření zraku dětí. Vyšetření není hrazeno ZP a stojí 150 Kč.

Každé vyšetřené dítě obdrží potvrzení o vyšetření s pozitivním nálezem dioptrické vady a doporučení k návštěvě očního lékaře. Rodiče, kteří mají zájem o preventivní vyšetření zraku se v MŠ podepíší na formulář. Přesný termín vyšetření a vybírání poplatku oznámíme.

Informativní schůzka

Schůzka (především) pro rodiče nově přijatých dětí.

Vážení rodiče, přijměte prosím pozvání na informativní rodičovskou schůzku, na níž budete informováni o chodu mateřské školy, školním vzdělávacím programu i všech připravovaných aktivitách. Schůzka se uskuteční dne 6. 10. 2016 v 16. 00 hod. Prosíme, zúčastněte se schůzky bez dětí.

Pro Vás, kteří se nemůžete zúčastnit schůzky

Program informativní schůzky:

 • Představení zaměstnanců MŠ
 • Seznámení se školním řádem.
  • Provoz MŠ 7:00 – 16:00
  • Příchod doporučen do 8.00
  • Předávání dětí při příchodu do MŠ – rodiče jsou povinni děti předávat až do třídy, osobně předat učitelce, upozornit na změnu zdravotního stavu (zvracení, bolesti bříška, vyrážku,  )
  • Do MŠ se přijímají děti zdravé, bez známek jakéhokoliv onemocnění
  • Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, či jiným infekčním onemocněním.
  • Postup při onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ – při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teploty, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
  • Způsob omlouvání dětí:
 1. a) osobně ve třídě učitelce
 2. b) telefonicky na číslech: 736149494 MŠ, 730891195 ŠJ
 • Ohlašování a přihlašování obědů

      Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době do 12:00 a to vždy den předem (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek). Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od12:15 až 12:30 (platí pouze v první den nepřítomnosti).

 • Pobyt venku – za příznivého počasí zpravidla dvě hodiny (důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod –10°C), oblečení na ven – nepromokavé, které mohou děti umazat
 • Školní vzdělávací progran, jeho zaměření, charakteristika třídy
  • ŠVP s názvem „Je nám spolu dobře“ – možnost nahlédnout ve třídě a na webových stránkách školy
  • Charakteristika třídy, nástin pedagogicko – výchovné práce (viz přílohy na nástěnce)
 • Sledování internetových stránek a nástěnky v šatně – aktuální zprávy
 • Individuální a diskrétní konzultace v případě potřeby s každým rodičem – vždy po dohodě
 • Plánované akce MŠ
  • Drakiáda
  • Lužanská buchta
  • Mikulášská nadílka
  • Vánoční koncert/besídka
  • Lyžařský výcvik (13.2 – 17.2.)
  • Dětský karneval
  • Velikonoční dílna
  • Plavecký výcvik (duben – červen)
  • …a další

Lyžařský kurz

Vážení rodiče,

     jelikož jste projevili zájem o výuku lyžování pro Vašeho syna/Vaši dceru, rádi bychom Vám předali bližší informace, včetně všeobecných smluvních podmínek. Všechny materiály jsou k dispozici na velké nástěnce mateřské školy v chodbě školy a na www.zsluzany.cz, v záložce Aktuality. Po přečtení všech materiálů Vás požádáme o podepsání závazné přihlášky v ředitelně školy.

    V případě pojištění (doporučujeme) budete vyplňovat také datum narození Vašeho dítěte a adresu bydliště. Pokud žádáte i půjčení vybavení, budete uvádět také výšku dítěte a velikost obuvi.

     Nejpozději do poloviny listopadu prosíme o zaplacení kurzovného – na účet školy nebo v hotovosti ve školní jídelně.

Cena kurzu:

pětidenní program včetně dopravy……….. 1750,-

v případě: půjčení lyžařského vybavení ……………. + 500,-

                 úrazového pojištění (doporučujeme) ……. + 50,-

 

Lyžařský výcvik se bude konat 13. – 17. února 2016 ve Vysokém nad Jizerou.

OTÁZKY A ODPOVĚDI 2017 POPIS KURZU 2017 Všeobecné obchodní podmínky závody

Drakiáda

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na Drakiádu – v úterý 11. 10. 2016 od 16:00

Sejdeme se na tradičním místě v kempu – cestou z hlavní silnice do kempu a ještě před hrází odbočit vpravo na pozemky p. Kučery.

Kromě létacího draka si přineste i špekáčky, budeme moci i opékat.

Drobná pozornost čeká na všechny děti!

Speciální odměna pak pro ty, kteří si svého draka vyrobí doma sami.

 

Vši ve škole

Ve školy se vyskytly vši. 🙁

Prosíme rodiče, aby svým dětem doma prohlédli vlasy!

Děkujeme!

Zahájení nového školního roku

Vážení rodiče,

nový školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016.

Od tohoto dne mají všechny děti, které jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole, automaticky nahlášené obědy.

Pokud Vaše dítě nastoupí později než 1. září, je třeba tuto skutečnost nahlásit nejpozději do 30. srpna

– buď osobně ve škole nebo na tel. číslech:

730 891 195 (školní jídelna) nebo 607 767 784 (ředitelka školy)

Připomínáme povinnost odevzdat lékařem potvrzený evidenční list před nástupem do MŠ!

(Prázdninový provoz v měsíci srpnu proběhne pro nahlášené děti dle plánu od 22. 8. do 31. 8.)

Děkuji a přeji pohodovou druhou polovinu prázdnin!

M. Tringelová

Informace pro rodiče – vyúčtování ke konci školního roku

V současné době probíhá dopočítávání všech posledních „akcí“ školního roku a vracení přeplatků na Vaše účty.

V nejbližších dnech obdrží všichni účastníci plaveckého výcviku zpět 171,- Kč ze zálohy na dopravu.

Na dopravu na výlet v pondělí 27. 6. přispěli všichni zúčastnění na dopravu pouze 100,- Kč:

 1. Dětem MŠ byla společně se vstupnými na výletě odečtena ze zálohy.
 2. Školákům a předškolákům, kteří byli na škole v přírodě, byla doprava odečtena z celkové zaplacené částky.

Škola v přírodě

     – v částce 700,- Kč bylo započítáno: stravování + pitný režim na tři dny, doprava na pondělní výlet, výlet na lodi,

                                                        vstupné do skanzenu + cena za výrobu mýdla, úterní promítání Sférického kina ve škole

Doplatek dopravy všem dětem na pondělní výlet a drobné převýšení částky 700,- Kč/os. za Školu v přírodě jsme uhradili ze školního rozpočtu.

Alespoň malý dárek dětem za jejich celoroční snahu. 🙂

Krásné prázdniny!

Červen byl velice náročný. Zvládli jsme ale všechno, co jsme potřebovali stihnout do konce školního roku: oslavu dětského dne, školní focení, školu  v přírodě a školkový výlet, rozloučili jsme se s páťáky i předškoláky a samozřejmě jsme si rozdali vysvědčení.

V nejbližších dnech do fotogalerie přibudou fotografie ze zmiňovaných akcí.

Tím se nám tento školní rok uzavírá, s některými dětmi se uvidíme ještě ve školce během prázdninového provozu, kompletní se potkáme ve čtvrtek 1. září 2016.

Všem dětem, které se celý rok snažily, všem rodičům, kteří jim další školní rok pomohli úspěšně dobojovat a všem kolegyním, které o všechny děti a žáky v naší škole pečovaly, přeji krásné prázdniny a těším se na shledání v novém školním roce! 😉

M. Tringelová

Školní rok 2016/2017

Mateřská škola má ještě několik volných míst k přijetí nových dětí na školní rok 2016/2017. Žádosti k přijetí dětí si můžete vyzvedávat u ředitelky školy.